Naujienos

Visi smulkieji pieno ūkių valdytojai, atitikę reikalavimus, gaus paramą

0

Visi smulkieji ūkininkai, užsiimantys pienine galvijininkyste, rugpjūčio 3 d. – rugsėjo 30 d. teikę paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, ir atitinkantys numatytus reikalavimus, gaus  paramą, siekiančią iki 15 tūkst. Eur.

Išmoka bus mokama 2 dalimis: 80 proc. dalis mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o 20 proc. – tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai. Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai bei pagamintiems (išaugintų) valdoje produktams perdirbti ir tiekti rinkai.

Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, dėl paramos smulkiesiems ūkiams kreipėsi 539 smulkieji pienininkai. Bendra jų paraiškose nurodyta paramos suma sudaro 8 090 065 Eur.

„Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 12 731 893 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų, tad paramos užteks visiems pareiškėjams ir paraiškų prioritetinė eilė paramos skyrimui ar neskyrimui įtakos neturės“, – teigia Žemės ūkio ministerijos 2 Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Dalia Rutkauskaitė.

Anot vyriausiosios specialistės, pieninės galvijininkystės sektorius pasirinktas dėl kelių priežasčių, tačiau viena svarbiausių – mažas šio sektoriaus pelningumas bei tai, kad per daugelį metų šio sektoriaus atstovams sunku buvo pasinaudoti smulkiųjų ūkių parama dėl apriboto produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio (VED).

„Anksčiau kriterijus atitikdavo tik pienininkystės ūkiai, laikantys 3–4 karves, todėl paramos galėjo kreiptis tik labai maža dalis pieno produkcijos gamintojų. Dabar gi buvo numatyta, kad pienininkystės ūkyje paramos paraiškos pateikimo dieną pieninių veislių melžiamų karvių turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 9. Produkcijos standartine verte išreikšto VED struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas VED turėjo sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro VED“, – pasakoja specialistė.

Paraiškos jau vertinamos

Šiuo metu paraiškos jau vertinamos. Pirmiausia bus įvertinta paraiškų atitiktis prioritetiniams atrankos kriterijams – norint gauti paramą, būtina surinkti 25 projektų atrankos balus.

Vėliau reikiamą balų skaičių surinkusios paraiškos bus teikiamos vertinti dėl tinkamumo. Tuomet bus nustatyta, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse numatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti.

 

Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre – apie gamtos paslaptis

Previous article

Vilniaus rajono komanda dalyvavo sporto draugijos „Žalgiris“ tinklinio varžybose

Next article

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Naujienos