Naujienos

Ekstremalioji situacija dėl koronaviruso: Nenugalimos jėgos aplinkybės sutartyse

0

Viešojoje erdvėje – tiek žiniasklaidoje, tiek kitų viešų asmenų pasisakymuose dėl ekstremalios situacijos, kuri Lietuvoje paskelbta dėl koronaviruso protrūkio, teigiama, jog verslui, sutrikus tiekimo grandinėms, negaunant prekių ir partneriams nevykdant įsipareigojimų, tai vertintina kaip nenugalimos jėgos aplinkybės. Force Majeure pažyma įrodo nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo faktą, tačiau automatiškai neatleidžia nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Dėl sutarties vykdymo atidėjimo, perkėlimo ar pakeitimo turi būti susitariama tarp sutarties šalių.

Force Majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybes, jei jos atsirado ir egzistuoja Lietuvos Respublikoje, patvirtinančias pažymas Vyriausybės nutarimais nustatyta tvarka išduoda Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Pažymos gali būti sutarties šalių panaudotos kaip įrodymas, kai viena iš sutarties šalių negali vykdyti savo įsipareigojimų ir tai pagrindžia dokumentaisNenugalima jėga (Force majeure) pripažįstama ir šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu, negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (Civilinio kodekso 6.212 str.).

Įsipareigojimų nevykdanti šalis atleidžiama nuo nuostolių atlyginimo, baudų ir kitų sutartyje numatytų sankcijų (išskyrus prievolę mokėti palūkanas) tol, kol egzistuoja pagrindas atleisti nuo atsakomybės.

Sutarties šalis privalo pranešti kitai šaliai apie tokios aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties vykdymui. Jei tokio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo apie aplinkybę, tai pastaroji privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius. Tačiau šios Civilinio kodekso straipsnio nuostatos neatima iš kitos šalies teisės nutraukti sutartį, sustabdyti jos vykdymą ar reikalauti mokėti palūkanas.

Pažymai gauti reikia pateikti prašymą, sutarties, pagal kurios sąlygas įsipareigojimų įvykdyti šiuo metu negalima, kopiją. Norinčioms pasinaudoti šia galimybe įmonėms ir kitiems komercine veikla užsiimantiems asmenims reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ar sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, kokios Force majeure aplinkybės nustatomos pačioje sutartyje, ar yra nustatytas konkretus pranešimų apie aplinkybių atsiradimą terminas ir būdas.

Įsigaliojus Lietuvos Vyriausybės draudimui ir veiklos ribojimams, įmonės, kurių veikla dėl to yra sustabdyta ar apribota, turėtų įvertinti Force majeure aplinkybes savo veikloje, įdėmiai peržiūrėti savo įsipareigojimus, nedelsiant raštu informuoti kitą sutarties šalį apie negalėjimą vykdyti savo įsipareigojimus veiklos draudimo ar ribojimo laikotarpiu ir susitarti dėl tolimesnių veiksmų. 

Atsižvelgiant į paskelbtą karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso ir su tuo susijusias rekomendacijas bei siekiant apriboti tiesioginius kontaktus pateikiant dokumentus ir atsiimant dokumentus dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių liudijančių pažymų išdavimo nuo kovo 16 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai nustato tokią nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių liudijančių pažymų išdavimo klientų aptarnavimo tvarką:

  • dokumentus dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių liudijančių pažymų išdavimo reikia pateikti el. paštu pazymos@chamber.lt;
  • parengtą pažymą ar kitą informaciją atsakingas rūmų darbuotojas pateiks Jūsų nurodytu el. paštu.

Pažymų išdavimo tvarką galite rasti čia.

Išsamesnė informacija ir dokumentų pateikimas Kaune: Rūmų kancleris Andrius Verbyla, tel.: 8 677 64050, el. paštas: pazymos@chamber.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir daugiau informacijos:

  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 “DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO”
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė: pasitarimo protokolas 2020 m. kovo 12 d. Nr. 12
  3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (CK 6.212 str.)
  4. Vyriausybės nutarimas Nr. 840 “DĖL ATLEIDIMO NUO ATSAKOMYBĖS ESANT NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO”
  5. Vyriausybės nutarimas Nr. 766 “DĖL NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES LIUDIJANČIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO”

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų inf. 

The post Ekstremalioji situacija dėl koronaviruso: Nenugalimos jėgos aplinkybės sutartyse appeared first on Kaunieciams.lt.

Powered by WPeMatico

Posėdžiavo Vilniaus rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro nariai

Previous article

Pasipriešinti virusams galime ir tinkamai maitindamiesi

Next article

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Naujienos