Naujienos

Vyriausybė pritarė patikslintam Civilinės saugos įstatymui

0

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos skubiai patikslintoms Civilinės saugos įstatymo nuostatoms, kurios reguliuoja ekstremaliųjų situacijų valdymą.

Ekstremaliosios situacijos, susijusios su koronaviruso infekcija COVID-19, valdymas atskleidė tam tikrus Civilinės saugos įstatyme nustatyto ekstremaliųjų situacijų valdymo mechanizmo reglamentavimo ir veikimo trūkumus ir neaiškumus.

Civilinės saugos įstatyme trūksta svarbių nuostatų apie Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos ir operacijų vadovo įgaliojimus valdant ekstremaliąją situaciją, nuostatų, reglamentuojančių informacijos apie ekstremaliąją situaciją teikimą gyventojams, savivaldybių prievoles vykdant Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos ir valstybės operacijų vadovo sprendimus.

Taip pat pastebėta, kad Civilinės saugos įstatyme trūksta aiškesnio santykių tarp vietos savivaldos ir centrinės valdžios reguliavimo nuostatų, todėl savivaldybės skirtingai supranta, ką jos turėtų daryti paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.

Įstatymo projekte nustatoma, kad Ekstremaliųjų situacijų komisija priima sprendimus dėl ekstremaliųjų situacijų prevencijos, valdymo, likvidavimo ir padarinių šalinimo. Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija gali priimti sprendimą laikinai apriboti asmens judėjimo laisvę, ūkinės veiklos laisvę, viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, nuosavybės ir būsto neliečiamumo teises.

Siekiant sudaryti galimybes esant sudėtingai ekstremaliajai situacijai valstybės operacijų vadovu paskirti Ministrą Pirmininką, nustatoma, kad valstybės operacijų vadovą skiria Vyriausybė.

Taip pat nustatoma, kad Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija gali pavesti valstybės operacijų vadovui priimti sprendimus, reikalingus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti.

Nustatoma ir pareiga savivaldybės administracijos vadovui užtikrinti valstybės operacijų vadovo nurodymų, Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą; tikslinama savivaldybių ir centrinės valdžios sąveika ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu; nustatoma, kurie civilinės saugos sistemos subjektai koordinuoja gyventojų informavimą, siekiant visuomenei pateikti objektyvią informaciją.

Šio įstatymo nuostatos padės užtikrinti koronaviruso infekcijos COVID-19 sukeltos ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir padarinių šalinimo efektyvumą. Toks mechanizmas sudarytų prielaidas apskritai užtikrinti ekstremaliųjų įvykių  ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo efektyvumą.

Vidaus reikalų ministerijos informacija

The post Vyriausybė pritarė patikslintam Civilinės saugos įstatymui appeared first on Kaunieciams.lt.

Ką svarbu žinoti tėvams dėl vaikų mokymosi nuotoliniu būdu?

Previous article

Koronaviruso poveikis šaliai: Didžiausias smūgis ekonomikos laukia šiemet

Next article

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Naujienos