Naujienos

Energetikos ministras dėl Baltarusijos AE kreipėsi į Europos Komisiją ir ES energetikos ministrus

0

Smulkieji ūkininkai  nuo spalio 5 d. kviečiami teikti paraiškas tarpusavio bendradarbiavimui vystyti ir gauti 90 tūkst. Eur siekiančią paramą vienam projektui įgyvendinti. Iš viso šiam paraiškų rinkimo etapui skirta daugiau kaip 2,3 mln. Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ bus renkamos iki lapkričio 4 d. Paraišką gali teikti mažiausiai du partneriai (kaimo vietovėje veikiantys smulkieji ūkininkai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės bei fiziniai asmenys) susitarę bendrai veikti ir investuoti į tokią veiklą.

„Pastebime, kad smulkieji ūkininkai vis drąsiau naudojasi galimybe gauti paramą bendradarbiavimui ir kartu įgyvendinti bendrus projektus. Ne veltui sakoma – kur du stos, ten daugiau naudos, juk toks bendradarbiavimas ne tik palengvina darbus, bet ir padeda nedideliems ūkiams stiprėti ir būti konkurencingesniais“, – teigia Žemės ūkio ministerijos 2 Europos Sąjungos paramos skyrius vyriausioji specialistė Nomeda Padvaiskaitė.

Anot specialistės, nėra lengva išjudinti smulkius ūkininkus kooperuotis, „Bendradarbiavimas“ –  nebe nauja priemonė, nes vykdoma jau nuo 2016 m, bet dar trūksta patirties, o kur dar ūkininkų baimė vienytis, turėti bendrų įsipareigojimų ir vykdyti bendrų projektų.

„Tačiau, kad ir nedrąsiai, geri pavyzdžiai vilioja ūkininkus bendradarbiauti, o ministerijos darbo vaisiai skatinant ūkininkus kooperuotis jau duoda rezultatų – jie kasmet vis geresni. Prieš tai buvęs paraiškų teikimas – geriausias, nes buvo gauta daugiau paraiškų, nei kvietimui buvo skirta lėšų“, – teigia specialistė. „Žinoma, reikia įvertinti ir tai, kad paramos gavimo sąlygos vis geresnės, tačiau svarbiausia – įvertinti galimybes ir… išdrįsti pasitikėti vienas kitu“.

Pastebima, kad kol kas bendram projektui lengviau ryžtasi šeimos nariai, tačiau jau yra nemažai pavyzdžių, kai bendradarbiauti ryžtasi geri draugai ar kaimynai – ūkininkai jau supranta, kad siekiant didinti savo ūkių konkurencingumą pravartu suvienyti jėgas ir su svetimais žmonėmis, svarbiausia – turėti bendrą tikslą.

2019 m. gautos 48 paraiškos, aktyviausi buvo smulkieji ūkininkai ir kaimo turizmu užsiimantys fiziniai asmenys.

Smulkieji ūkininkai galės įsigyti naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, susijusios su žemės ūkio produktų gamyba, kitų naujų technologinių įrenginių, kompiuterinės ir programinės įrangos, skirtos projekto reikmėms, gauti kompensaciją ūkio paskirties pastatų statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui. Taip pat finansuojamas infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas, nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika bei įranga (išskyrus medienos vežimo keliais techniką), dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai, viešinimo bei bendrosios išlaidos.

Daugiau apie paramą smulkiųjų ūkių bendradarbiavimui kviečiame skaityti čia.

Vilniuje atsiras galimybė balsuoti saviizoliacijoje esantiems asmenims

Previous article

Ministras J. Narkevič: Lietuvos paštas teiks daugiau paslaugų regionuose

Next article

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Naujienos