MokslasNaujienos

Aukšto lygio taikomiesiems mokslo tyrimams – 12,5 mln. eurų ES investicijų

0

Mokslininkai galės gauti finansavimą aukšto lygio taikomiesiems moksliniams tyrimams, iš kurių galėtų gimti nauji aukštųjų technologijų produktai. Tokiems projektams numatoma skirti 12,5 mln. eurų ES investicijų.

Startuoja antrasis kvietimas teikti paraiškas, pagal kurį 2020–2023 m. bus finansuojami aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, kurie galėtų būti komercinami.

„Norint turėti inovatyvią ekonomiką, būtina išnaudoti mokslo idėjas jas diegiant rinkoje, todėl mokslininkai skatinami vykdyti tyrimus, turinčius komercinį potencialą. Įgyvendindami sumaniosios specializacijos strategiją siekiame, kad mokslininkų atradimai virstų inovatyviais produktais”, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Universitetai, mokslinių tyrimų institutai, universitetų ligoninės paraiškas finansavimui gali teikti iki 2020 m. sausio 23 d. Vienam projektui numatyta skirti iki 700 tūkst. eurų. Finansuojami projektai turi prisidėti prie sumaniosios specializacijos prioritetų įgyvendinimo ir vystyti tas tematikas, kurios gali sukurti konkurencinį pranašumą.

2017 m. paskelbus pirmąjį kvietimą, finansavimą gavo 47 aukšto lygio tyrėjų grupės – iš viso skirta 29 mln. eurų ES investicijų. Tikimasi, kad šių projektų įgyvendinimo metu sukurti rezultatai prisidės prie Lietuvos konkurencingumo didinimo.

2014–2021 m. ES struktūrinių fondų investavimo periodu finansinis Europos Sąjungos dėmesys, nukreiptas į inovacijas, koncentruojamas į efektyvų mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimą per sumaniosios specializacijos strategiją. Sumanioji specializacija reiškia, kad investuojama į mokslinių tyrimų ir inovacijų sritis, kurių vystymas daro didžiausią įtaką šalies ekonomikos augimui ir konkurencingumui.

Lietuvos atnaujintoje Sumaniosios specializacijos prioritetų įgyvendinimo programoje nustatyti septyni prioritetai. Tai energetika ir tvari aplinka; agroinovacijos ir maisto technologijos; nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos; sveikatos technologijos ir biotechnologijos; išmanusis, netaršus, susietas transportas; informacinės ir ryšių technologijos; įtrauki ir kūrybinga visuomenė. Naujuoju ES inovacijų laikotarpiu – 2021-2027 m. tikimasi svarbiausius Lietuvos prioritetus dar labiau išgryninti, tai pabrėžia ir Europos Komisija.

Paraiškas teikti galima Lietuvos mokslo tarybai. Daugiau informacijos rasite čia.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos komunikacijos skyriaus informacija

Aplinkosaugininkai sunerimę: Rusijoje nufilmuotas poliarinis lokys – apipurkštas dažais

Previous article

Atskleistos paauglių nerimo ir streso priežastys

Next article

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Mokslas