MiestasMokslas

Vilniaus universitetas pristatė įvairovės ir lygių galimybių strategiją

0
Vilniaus universitetas šią savaitę pristatė penkerių metų įvairovės ir lygių galimybių strategiją, kurioje apibrėžtos svarbiausios veiklos kryptys iki 2025 m., numatyti svarbiausi tikslai ir uždaviniai. Tai pirmoji tokia strategija tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų, kuri apima visą universiteto bendruomenę – tiek darbuotojus, tiek studentus.

vu.lt nuotr.

„Vilniaus universitetas siekia būti atviras ne vien mokslinių idėjų ir disciplinų įvairovei, bet ir savo bendruomenės narių įvairovei lyčių, kalbų, tautybių, pilietybių, socialinės kilmės ar padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, lytinės orientacijos, šeiminės padėties, neįgalumo patirčių atžvilgiu, gerbti ir vertinti šioje įvairovėje slypintį potencialą“, – teigia bendruomenės reikalų prorektorė Birutė Švedaitė-Sakalauskė.
Strategijoje numatyta įgyvendinti šešis uždavinius. Daug dėmesio planuojama skirti studentams ir darbuotojams su negalia, plėtoti individualius poreikius atitinkančią aplinką. Išskiriamas lyčių lygybės atskirose universiteto mokslo ir studijų srityse siekis, lyčių atstovavimo pusiausvyra universiteto valdymo organuose.
Ypatingas dėmesys bus skiriamas ir kultūrų įvairovei puoselėti, antidiskriminacinėms priemonėms įgyvendinti, socialinei atskirčiai mažinti, aplinkai, kurioje universiteto bendruomenės nariai turėtų galimybę derinti studijų ar darbo ir asmeninio gyvenimo įsipareigojimus, kurti.
„Universitetas, kuris vertina savyje slypinčią įvairovę, turi neįkainojamą sinergijos potencialą, galintį užtikrintai prisidėti įgyvendinant visas tris esmines universiteto misijas – studijas, mokslą ir tarnystę visuomenės labui“, – tvirtina prorektorė B. Švedaitė-Sakalauskė.

Parengtą strategiją palankiai įvertino Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Ji sveikino Vilniaus universiteto iniciatyvą skirti daugiau dėmesio lygioms galimybėms užtikrinti studijų organizavimo ir darbo santykių srityje.
vu.lt informacija

Vilniuje sulaikytas kyšininkavimu įtariamas advokatas ir policijos pareigūnas

Previous article

Dešimtmetį mininčiame Tibeto skvere bus švenčiami tibetiečių Naujieji metai

Next article

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Miestas