MiestasNaujienos

Sostinės kultūros, meno ir mokslo globėjams-savivaldybės mecenatų vardai

0

Šiandien sostinės Taryba pirmą kartą oficialiai suteikė Vilniaus miesto savivaldybės mecenatų vardus fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie mecenavimui skyrė šimtatūkstantines sumas: Alvydui Žaboliui, UAB „Light Conversion“, UAB „Ekspla“, Nerijui Numai ir Dariui Zubui, o paramos fondą „Vilniaus universiteto fondas“ pripažino mecenuojamuoju projektu. Visi kartu „Vilniaus universiteto fondui“ jie paskyrė 1,5 mln. eurų paramą.

Tikimasi, kad šis Tarybos sprendimas sustiprins mecenavimo tradicijas, ir skatins privačias iniciatyvas prisidėti prie kultūros, meno, mokslų vystymo, kurti Vilniaus bendruomenės gerovę.

Skirdami po 300 tūkst. Eurų paramą Vilniaus universiteto fondui, šie mecenatai prisidėjo prie visuomenės gerovės projektų įgyvendinimo. Savivaldybės mecenato vardas sostinėje suteikiamas savivaldybės Tarybos sprendimu, atsižvelgus į Mecenavimo tarybos, kurią steigia Vyriausybė, siūlymą.

„Mecenatystė Vilniaus meną, architektūrą garsina nuo seno. Šių dienų mecenatai augina ateities lyderius, prisideda prie svarbių išradimų, įkvepia ir palaiko talentingus Vilniaus kūrėjus. Tikiuosi, kad mecenatų vardo suteikimas prisidės prie padėkos šiems asmenims ir įmonėms, o kartu ir skatins kitus pagalvoti apie tokį investavimą į savo miesto ateitį“, – sakė Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius.

S. Žiūros nuotr.

Mecenatų vardai suteikti verslininkui, bendrovės „Žabolis ir partneriai“ steigėjui ir vadovui Alvydui Žaboliui, uždarajai akcinei bendrovei „Light Conversion“, kurią atstovauja prof. Algis Petras Piskarskas – Lietuvos lazerių asociacijos prezidentas, habilituotas gamtos mokslų daktaras, akademikas, vienas iš „Light Conversion“ steigėjų. Taip pat – uždarajai akcinei bendrovei „Ekspla“, kurią atstovauja VU tarybos pirmininkas Rimantas Kraujalis, investuotojui, vienam iš Lietuvos medicinos studentų asociacijos steigėjų Nerijui Numai bei verslininkui, „Linas Agro Group“ valdybos pirmininkui, įkūrėjui ir pagrindiniam akcininkui, „Akola ApS“ pagrindiniam akcininkui Dariui Zubui.

Paramos fondas „Vilniaus universiteto fondas“, įsteigtas 2016 m., yra pirmasis universitetinis neliečiamo kapitalo fondas Lietuvoje. Fondas telkia mecenatus, kurie investuoja į šalies aukštojo mokslo progresą skirdami lėšas profesionaliai valdomam investuojamam kapitalui, kurio grąža naudojama Vilniaus universiteto bendruomenės poreikiams, mokslo ir studijų kokybei kelti bei universiteto konkurencingumui užtikrinti. Tik kokybiško išsilavinimo reikšmę suprantančių rėmėjų dėka fondas gali ugdyti ateities lyderius, prisidėti prie mokslo pažangos ir įgyvendinti kitas ambicingas iniciatyvas.

Mecenatų skirta parama yra panaudota fondo neliečiamam kapitalui formuoti, o iš investavimo gautos pajamos bus skirstomos – pirmiausiai, stipendijoms talentingiausiems studentams, studentų, dėstytojų, mokslininkų stažuotėms, gabiausių dėstytojų iš užsienio vizitams, nuolatiniams etatams. Vėliau – studijų programoms atnaujinti (globalius poreikius atitinkančių įgūdžių formavimui), moksliniams tyrimams (aukštos pridėtinės vertės tyrimų skatinimui), infrastruktūrai (mokslo ir studijų kokybės gerinimui). Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. fondo dėka Vilniaus universitete studijuos studentai iš užsienio, dėstys dėstytojai su užsienio patirtimi, kuo siekiama didinti VU konkurencingumą tarptautiniu mastu

Mecenavimo įstatymas priimtas 2018 m. gegužės 24 d. Pagal Mecenavimo įstatymą, savivaldybės, kurioje nuolatinių gyventojų yra daugiau kaip 25 000, arba savivaldybės, kuriai suteiktas Lietuvos Respublikos kurorto statusas, mecenato vardas suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 250 tūkst. eurų dydžio paramą mecenuojamam projektui (projektams) įgyvendinti savivaldybės lygmeniu.

vilnius.lt informacija

Vilniaus „Grinda“ tęsia tvaraus augimo tendenciją

Previous article

Vilnius ruošiasi perimti miesto miškų valdymą

Next article

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Miestas