MiestasNaujienosSveikata

Socialiai atsakingas Vilnius 2019-aisiais: efektyviai panaudotos lėšos, padėta socialiai jautriausioms grupėms

0

Pasibaigus metams, Vilniaus miesto savivaldybė suskaičiavo 2019 metų lėšas, skirtas piniginei socialinei paramai mokėti – Vilniuje šios paramos prireikia vis mažiau vilniečių. Kokios to priežastys?

„Suskaičiavę ir peržvelgę praėjusių metų išlaidas, pastebėjome, kad išnaudojome visas Vilniaus miesto savivaldybei 2019 m. šiai paramai finansuoti skirtas lėšas (beveik 23,5 mln. Eur), tačiau džiugina gera tendencija – išlaidos paramai mažėja. Tam įtakos turėjo ne tik augančios gyventojų pajamos, bet ir kai kurios mažėjančios išlaidos, pavyzdžiui mažėjo šilumos kaina (nuo 2019 m. spalio mėn. vidutinė šilumos kaina Vilniaus gyventojams sumažėjo apie 8,5 proc.)“, – aiškino sostinės mero pavaduotojas Vytautas Mitalas.

Vilniaus miesto savivaldybei 2019 m. paramai finansuoti buvo numatyta beveik 23,5 mln. Eur. Iš jų paramai mokėti ir skaičiuoti 2019 m. panaudota 9,3 mln. Eur, t. y. 39,6 proc. visos finansavimo sumos. Tačiau pernai nebuvo gauta didesnio skaičiaus prašymų ir paraiškų gauti socialines pašalpas ir kompensacijas, todėl likusi suma buvo panaudota kitoms socialinėms sritims finansuoti – tam iš viso buvo skirta beveik 14 mln. Eur, t. y. 59,6 proc. visos finansavimo sumos. Šios lėšos buvo panaudotos efektyviai – 2019 m. iš paramai nepasiturintiems gyventojams skaičiuoti ir mokėti skirtų lėšų liko nepanaudota tik nedidelė dalis – 0,8 proc. – lėšų.

Paramai skirtas, bet dėl poreikio nebuvimo nepanaudotas lėšas sostinės savivaldybė skyrė 9 socialinės apsaugos sritims finansuoti, iš 12 galimų, kurios numatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme. Paslaugoms, jų plėtrai finansuoti buvo skirta 6,1 mln. Eur: apmokėtos socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, finansuota vaikų socialinė globa. Iš šių lėšų taip pat buvo mokėti pagalbos pinigai šeimoms, šeimynoms ir budintiems globotojams, vaikų globos pertvarkos vykdymui. Vykdant vaikų socialinės globos pertvarką, buvo nupirkti ir vaikų poreikiams pritaikyti du butai. Dar vienas butas buvo nupirktas socialinių paslaugų neįgaliesiems plėtrai, o  3,9 mln. Eur skirti socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui.

Nepamirštos ir kitos svarbios sritys – bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų plėtrai, jų vykdomoms socialinėms programoms įgyvendinti buvo skirta 2,3 mln. Eur, kurie buvo skirti finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektams ir viešosioms įstaigoms remti. Dar 1 mln. Eur buvo skirtas neįgaliųjų socialinei integracijai, būsto pritaikymui neįgaliems žmonėms bei švietimo, kultūros ir sveikatos įstaigų pritaikymui neįgaliųjų poreikiams.

Likusios lėšos skirtos savivaldybės administracijoje dirbančių socialinių išmokų specialistų darbo užmokesčiui (0,2 mln. Eur), finansinei paramai, skirtai skurdui bei finansinei atskirčiai mažinti (0,2 mln. Eur), šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms plėtoti (0,2 mln. Eur) bei savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtrai, rekonstravimui ir remontui – remontuoti tremtinių butai (0,1 mln. Eur).

Piniginė socialinė parama (kaip savarankiška savivaldybės funkcija) finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų nuo 2014 m.

Nepanaudotos 2019 m. lėšos paramai skaičiuoti ir mokėti lieka savivaldybės biudžete.

Vilniaus miesto savivaldybė 2020 m. planuoja piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudoti 11,1 mln. Eur, kitoms socialinėms sritis finansuoti – 12,4 mln. Eur.

 

Vilniaus miesto savivaldybės rinkodaros ir komunikacijos skyrius

Vilniuje koncertuos romantiškasis James Arthur

Previous article

Kviečiame į Vilniaus miesto gimtadienį Gedimino pilies bokšte

Next article

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Miestas