Lietuva

Šiaulių meras kovoja su sovietiniais lavonais. Turi sąjungininkų

0

Kur, kaip kada baigti gyvenimo išbandymų kelią? Bus kaip bus. Detales žino nebent Dievas arba šėtonas. Lietuvoje kariavo ir sovietų, ir nacių, ir dar daugel kieno okupacinių pajėgų atstovai. Ką lengviau gaudyti – mirusius ar gyvus? Ir kokie tikrieji interesai?

***

Baigta Šiaulių miesto gyventojų apklausa, kurios metu šiauliečiai galėjo pareikšti savo nuomonę dėl sovietinių karių kapų iškėlimo iš Šiaulių miesto centro. Apklausoje dalyvavo per pusantro tūkstančio gyventojų, didžioji dalis jų pasisakė už iškėlimą. Šiaulių miesto meras Artūras Visockas kreipiasi į Seimo narius, kad būtų kuo greičiau parengtos tam reikalingos teisės aktų pataisos.

Apie tai praneša pati Šiaulių merija. Nutarta ir gal bus padaryta.

“Nuo 2023 m. lapkričio 6 d. iki 2024 m. vasario 6 d. Šiaulių miesto savivaldybė vykdė gyventojų apklausą dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaikų, esančių Šv. Apaštalų Petro ir Povilo katedros prieigose, perkėlimo į Šiaulių miesto savivaldybei priklausančias kapines. Suskaičiavus apklausos rezultatus paaiškėjo, kad savo nuomonę pareiškė 1538 šiauliečiai. Net 81,79 procentai balsavusiųjų norėtų perkelti karių palaikus į tikras kapines.

Akivaizdu, kad noras iškeldinti palaukus yra, deja, galimybių – kol kas ne. Kultūros ministerija Šiaulių miesto savivaldybei pateikė atsakymą, patvirtinantį, kad dabartinis teisinis reglamentavimas kategoriškai draudžia iškelti karių kapus ar kapines, registruotas Kultūros vertybių registre, be to, valstybė tam tikslui negali skirti valstybės biudžeto finansavimo.

Seimo laikinosios Šiaulių krašto bičiulių grupės pirmininkas, Seimo narys Domas Griškevičius taip pat aktyviai palaiko idėją iškelti Sovietų Sąjungos karių palaikus iš Šiaulių miesto centrinės aikštės, todėl Šiaulių miesto meras Artūras Visockas prašo sutelkti jėgas ir, koreguojant teisės aktus, išspręsti šį klausimą kaip įmanoma greičiau. Seimo nariui perduoti įstatymų pakeitimo projektai (žr. prisegtą dokumentą), kuriuos priėmus turėtų prasidėti grandininė poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių karių palaikų perkėlimą, pakeitimo reakcija.

Teikiamų įstatymų pakeitimo projektų aiškinamajame rašte nurodoma, kad 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų Papildomo protokolo dėl tarptautinių ginkluotų konfliktų aukų apsaugos (I protokolas) nustato, kad asmenų, nesančių šalies, kurioje jie mirė dėl karo veiksmų, piliečiais, palaikai gali būti ekshumuojami tik esant ypatingai visuomeninei būtinybei.

Reikalingumas pašalinti objektus, įrengtus propaguoti totalitarinį, autoritarinį režimą ir jų ideologijas, gali atitikti ypatingos visuomeninės būtinybės kriterijų, tačiau toks ypatingos visuomeninės būtinybės apibrėžimas nėra įtvirtintas įstatyme. Taip pat nėra nustatyta, kad visuomeninis objektas – kapinės, gali būti totalitarinį, autoritarinį režimą ir jų ideologijas propaguojantis objektas.

Įstatymo projektais siūloma suderinti Žmonių paikų laidojimo įstatymo nuostatas su Draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymu. Pagal pastarąjį įstatymą, šiuo metu gali būti vertinami tik viešieji objektai įrengti kapinių arba kitų laidojimo vietų teritorijoje. Tačiau klausimas, ar karių kapinės (kompleksiškai) yra totalitarinį režimą propaguojantis objektas, nėra sprendžiamas.

Priėmus pakeitimus būtų galima vertinti ir kapines, kaip totalitarinio režimo ir jo ideologiją propaguojantį objektą. O pripažinus tokiomis, būtų galima jas panaikinti, nepaisant to, kad kapines įtrauktos į Kultūros vertybių registrą. Siūloma nespręsti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos klausimų, kadangi perkėlus karių palaikus, lemiančius kultūros paveldo objekto reikšmingumą, į kitą vietą – tikras kapines, karių kapai neprarastų kultūrinės vertės bei visuomeninės reikšmės ir išliktų Kultūros vertybių registre, pasikeistų tik kultūros vertybės vieta.”

***

Man įdomu, kuo viskas viskas baigsis, nes panašias istorijas stebiu, kaupiu analizuoju. Man įdomu – kas bus paskui. Kitados sakiau, kad kairuoliškoji šušara po Linkolno, generolo Li,  ims pulti Čerčilio biustus? Atspėjau. Beje, šios ideogemos adeptas Arkadijus Vinokuras, turbūt kartu pažiūrų pusbroliu Stanislovu Tomu žadėjo po generolo Vėtros ir Kazio Škirpos imti bei prie Kudirkos, Braždžionio prisikasti. Tai vieša. Apie Landsbergio-Žemkalnio, kuris irgi su kai kuo kolaboravo, jei ir kalbama, tai patyliukais – netelpa į standartinę Prokrusto lovą.

Primintina, kad neonacių Lietuvoje paieškos yra tiesiog Rusijoje pagamintas naratyvas, – pasakojimas lietuviškai, yra patogus Kremliui, kaip ir  bergždžia idėjinė (o gal piniginė) kova su lavonais.

Tai jūs ten Šiauliuose kaskite. Gerų lopatų (kastuvų) reikės. Ir greitai išverčiamos kepuraitės – čia rudieji, čia raudonieji – bile meru ar kokiu rektoriumi būti. Net iš Vilniaus matosi kai norisi. Na ir sveikaton sau.

Tokios jau realijos – lengva bijoti lavonų, nes jie, blogiausiu atveju, smirda. Gal apie gyvus pagalvokime priešus. kurie, jei neduok Dieve, perlips ukrainiečių lavonus ir ateis? Gal ten į tai derėtų koncentruotis ir nukreipti energiją?

O jei norite gyvųjų vidaus priešų (su kuriuo nors iš okupantų kolaboravusių) atžalų… Na, tada pradėkime valymą. Seimo pirmininkė, Parlamento Ateities komiteto pirmininkas, estrados žvaigždukas…. oi, vienos labai nepriklausomos televizijos pažiba. Vardyk nevardįjęs. Jokių Šiaulių merų drąsos nepakaks apie tai kalbėti. O va kapus draskyti ir finansavimo tam prašyti, apklausas užsakinėti – jėga. Ypač tada, kai gyvas priešas arčiau ir dronų reikia labiau nei kapinėms kastuvų.

Ką vietoje kapinių ten jau sugalvota pastatyti? Nejaugi stadioną, kosmodromą arba dar vieną stiklainių parką? Tik bėda… Avulis dabar Benkunsku užsiėmęs. Teks Šiaulių merui palaukti. Avulis atvyks vėliau, kaip tikrų tikriausia pelningų kapinių gražuolė.

The post Šiaulių meras kovoja su sovietiniais lavonais. Turi sąjungininkų appeared first on Kauniečiams kasdienės naujienos.

Iki nelaimės buvo kelios sekundės

Previous article

D. Nausėdienė lankėsi Prienų ir Jiezno socialinių paslaugų įstaigose

Next article

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Lietuva