Lietuva

LRT vadovybė tyčiojasi iš tautinių bendrijų? Antra serija

0

Dalinkitės

Į ką vertėtų ypač atsižvelgti, skaitant LRT vadovės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės „VADOVĖS PROGRAMOS“ dalyje, skirtoje laidoms kitakalbiams ir tautinės mažumoms?                                                   

Rašydamas straipsnį „LRT vadovybė ignoruoja tautines mažumas?“ dar nebuvau susipažinęs su įdomiu dokumentu – Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės „vadovės programa“, tiksliau su laidoms tautinėms mažumoms skirta jos dalimi (iš „programos“ pavadinimo darosi aišku, kad ponia Monika neabejoja liksianti LRT vadove dar vienai kadencijai) . Kas gi toje „programoje“ keista ir net nepriimtina?

Pirmiausia „vadovės programoje“ atsiranda sąvoka „informacijos šaltinis (arba turinys) Lietuvoje gyvenantiems kitakalbiams ir tautinėms mažumoms“, nors Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 5 straipsnio „LRT teisės ir pareigos“ 9 pastraipa aiškiai skelbia, kad „LRT rengia tautinėms mažumoms skirtas programas ir LRT interneto svetainės turinį, suteikdama galimybę skleisti tautinių mažumų kultūrą“. Kas gi yra tie „kitakalbiai“, kurie, kaip matome, M.Garbačiauskaitės-Budrienės „vadovės programoje“ yra paminėti atskirai nuo tautinių mažumų (nors ir šalia jų)?

Skaitant „vadovės programą“ toliau, paaiškėja, kad šiuo atveju „kitakalbiais“ yra įvardinti karo pabėgėliai ir politiniai emigrantai iš posovietinės erdvės valstybių. Nėra abejonių, kad jiems Lietuvoje reikia visokeriopos (įskaitant informacinę) paramos, bet ar būtina (ir ar galima) tai daryti LRT įstatymo garantuotų laidų mūsų tautinėms mažumoms sąskaita?

Juk būtent tai ir vyksta – pavyzdžiui, TV laidas ukrainiečių ir gudų (baltarusių) tautinėms mažumoms (t.y. kitataučiams Lietuvos piliečiams) „Trembita“ ir „Vilniaus sąsiuvinis“ išstūmė naujos, emigrantams (t.y. laikinai Lietuvoje apsigyvenusiems užsieniečiams) skirtos TV laidos „Mes iš Ukrainos“ ir „Tegyvuoja Gudija!”. Nežiūrint tokio akivaizdaus LRT įstatymo pažeidimo, savo „vadovės programoje“ M.Garbačiauskaitė-Budrienė drįsta teigti, kad tokiu būdu buvo „sustiprintas TV turinys tautinėms bendrijoms“, ir kad ties tuo nebus apsistota panašus „atnaujinimas“, be kitko, laukia ir žydų laidos. Ir dar pasigyrė: “per penkerius metus LRT padarė didelę pažangą teikdama informaciją tautinių bendrijų kalbomis”. Tik darė (daro) tai labai jau „savotiškai“ – naikindama laidas tautinėms mažumoms ir diegdama vietoje jų laidas emigrantams.

Kaip jau minėjau, LRT įstatyme kalbama apie tai, kad turi būti sukurta „galimybė skleisti tautinių mažumų kultūrą“, tačiau M. Garbačiauskaitė-Budrienė mano kitaip (bus tų įstatymų!) – savo „vadovės programoje“ ji papriekaištavo ligšioliniams laidų tautinėms mažumoms autoriams, kad  anksčiau jie „beveik išimtinai nušviesdavo kultūrines naujienas“ (kas, tiesą kalbant, taip pat neatitinka tikrovės). O kaip tokiu atveju bus dabar? Gal „atnaujinta laida kitakalbiams“ turės rodyti jau ne kultūrines naujienas ir istorines apybraižas (kaip tai buvo iki šiol), o reportažus iš, pavyzdžiui, S.Tichanovskajos „pereinamojo kabineto“ posėdžių?

Dar vienas dalykas, kuris negali nekelti nerimo – vis labiau ryškėjančios cenzūros LRT apraiškos. M. Garbačiauskaitė-Budrienė  net nebando to slėpti: „dabar visą LRT turinį tautinėms bendrijoms radijuje, televizijoje ir internete koordinuoja Tautinių bendrijų turinio grupė LRT.lt redakcijoje“.

Ar suvokiame, kas vykstą? Kažkokia tariamai visažinė „turinio grupė“ (net ne Žurnalistų etikos komisija arba koks nors Valstybės saugumo departamentas) koordinuoja (kontroliuoja?) visų laidų tautinėms mažumoms turinį. Dar kartą įsidėmėkime – ne laidų kokybę, o jų turinį! Kiek žinau, ši „tvarka“ galioja ir kitoms (ne tik tautinių mažumų) laidoms.
Turiu pagrindą manyti, kad toliau taip tęstis neturėtų, nes Lietuvos visuomeninis transliuotojas nėra M. Garbačiauskaitės-Budrienės arba kažkokių jos sankcionuotų „turinio grupių“ (“tiesos ministerijų”?) nuosavybė.

Monika Garbačiauskaitė-Budrienė   #LRTvadovėsprograma #10SerijaLinkedIn  (2023.05.15)

Sieksiu, kad LRT taptų pagrindiniu informacijos šaltiniu Lietuvoje gyvenantiems kitakalbiams ir tautinėms mažumoms. Tam pasiekti reikia:

  • Kurti kitakalbiams tinkamą turinį
  • Bendradarbiauti su tautinių mažumų bendruomenėmis
  • Didinti šio turinio žinomumą
  • Pritraukti talentus šiam turiniui
  • Išlaikyti kokybišką LRT.lt rubriką anglų kalba

Per pastaruosius metus geopolitinė situacija labai pasikeitė, o žodžio laisvės padėtis kaimyninėse valstybėse – Rusijoje, Baltarusijoje – drastiškai pablogėjo. Lietuvai nedraugiškos šalys aktyviai platina propagandines žinutes ir melagienas įvairiomis kalbomis. Prasidėjus karui Ukrainoje ES, taip pat ir Lietuvos institucijos priėmė sprendimą apriboti rusiškos žiniasklaidos veiklą ES teritorijoje ir daliai šiuos kanalus vartojusių Lietuvos piliečių atsivėrė informacinis vakuumas, prie kurio užpildymo LRT tikisi prisidėti. Taip pat į Lietuvą atvyko keliasdešimt tūkstančių Ukrainos pabėgėlių, nekalbančių lietuviškai, kuriems taip pat trūksta informacijos apie integraciją bei aktualijas.

Per penkerius metus LRT padarė didelę pažangą teikdama informaciją tautinių bendrijų ir anglų kalba ir ketina toliau skirti papildomą dėmesį šiai sričiai.
Anksčiau beveik išimtinai nušvietusios kultūrines naujienas, tautinių bendrijų laidos buvo perorientuotos į darbą su aktualijomis, žurnalistai skatinami daryti reportažus iš vietos, pradėtos kurti tinklalaidės rusų ir lenkų kalbomis. Tarptautinėje erdvėje dėmesio sulaukė naujas LRT radijo trikalbių diskusijų formatas: gyvai vykstančios diskusijos rusų, lenkų ir lietuvių kalbomis tuo pat metu, kai aktualiomis temomis (pvz., migrantų krizės ar skiepų) klausytojai galėjo klausti ir atsakymus iš ekspertų išgirsti skirtingomis kalbomis. Socialiniuose tinkluose LRT turi paskyras keliomis kalbomis.

Portalas taip pat sustiprino rubriką rusų kalba „Novosti“, dabar jai priskirti du tik jai skirti redaktoriai. 2020 m. BBC rusų tarnyba žiniasklaidos partneriu Lietuvoje pasirinko visuomeninį transliuotoją LRT: LRT.lt portale skelbiamos BBC naujienos rusų kalba. Taip pat suprasdami, kad tautinių bendrijų radijo laikų klausomumas yra menkas ir vis daugiau žmonių informaciją vartoja internetu, dėjome pastangas, kad LRT kuriamas turinys kitakalbiams būtų adaptuojamas portalui. Dabar visą LRT turinį tautinėms bendrijoms radijuje, televizijoje ir internete koordinuoja Tautinių bendrijų turinio grupė LRT.lt redakcijoje.

Buvo įsteigta nauja rubrika lenkų kalba „Wiadomości“, nuo sausio 1 d. atsirado ir naujienų puslapis ukrainiečių kalba. Taigi šiuo metu LRT.lt portalą galima skaityti net penkiomis kalbomis. Tai ne tik padeda pritraukti daugiau skaitytojų, bet ir išplėsti užsienio ekspertų ratą, kurių mintys yra publikuojamos įvairiomis kalbomis.

Buvo sustiprintas ir TV turinys tautinėms bendrijoms: atnaujintos laidos rusų, lenkų ir ukrainiečių kalbomis, pastarąsias dvi kuria nauji kūrėjai. Darbai dar tik įpusėję – laukia žydų bei baltarusių laidų atnaujinimas. Be to, atnaujinus tautinių bendrijų redakciją, tobulėja koordinacija ir sinergija tarp platformų.

Vis dėlto kuriant turinį tautinėms bendrijoms kyla nemažai iššūkių: TV ir radijo laidos yra mažai populiarios, turinys skaitmeninėje erdvėje po truputį modernėja ir populiarėja, tačiau jam stinga žinomumo ir jis susiduria su didele konkurencija. Siaura talentų pasiūla, todėl kartais ir dėl to nepavyksta atnaujinti laidas taip greitai, kaip norėtųsi. Tačiau tikiuosi, kad LRT gebės išnaudoti gana gausiai kuriamą originalų turinį kitomis kalbomis ir pritraukti naujos auditorijos skaitmeniniais kanalais.

Tikslai tautinių bendrijų turinio gerinimui numatyti Naujienų strategijoje, vienas iš jų – siekti tapti pagrindiniu informacijos šaltiniu Lietuvoje gyvenantiems kitakalbiams ir tautinėms mažumoms. Šito sieksime tiek per turinį, tiek per santykių palaikymą su bendruomenėmis, tiek komunikacijos priemonėmis.

Atskiro paminėjimo vertas dėmesys rubrikai anglų kalba, kuri iki 2018 m. buvo grynai formali ir vien tik perspausdinanti Laisvosios Europos radijo informaciją. Labai svarbu, kad Lietuva turėtų solidų ir patikimą kanalą anglų kalba, todėl tam skyrėme du puikiai anglų kalbą mokančius žurnalistus.

Greta LRT.lt rubrikos anglų kalba portale buvo sukurtas specialus EBU kuruojamas įskiepis „European Perspective“, kuriame skaitytojai gali rasti unikalaus turinio iš kitų visuomeninių transliuotojų. Šiuo metu ten informacija pateikiama anglų kalba, tačiau planuojama informaciją versti ir į lietuvių kalbą.

Išlaikysime kokybišką LRT.lt rubriką anglų kalba kaip pagrindinį šaltinį apie Lietuvą Vakarams.

Tikrai?

Giedrius Kiaulakis, Konstantino Kalinausko brolijos pirmininkas

Švietimo ministrę pagaliau išmeta – ar bus rinkimai rudeniop?

Previous article

Sulaikyti narkotinėmis medžiagomis disponavę asmenys

Next article

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Lietuva