Kriminalai

Bendros priemonės metu nustatyta neatitikimų

0

2023 03 16

IMG1.png

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, glaudžiai bendradarbiaudami su Valstybine mokesčių inspekcija, suteikė kolegoms tarnybinę pagalbą – sostinės V. A. Graičiūno g. vykdė bendrą priemonę – mokesčių mokėtojų tikrinimus.

Šios bendros tikslas – tikrinti krovinio gabenimo dokumentų registravimą išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS), elektroninių važtaraščių posistemyje (i.VAZ), visų privalomų rekvizitų įrašymą į krovinio gabenimo dokumentus, faktinio gabenamo prekių kiekio sutikrinimą su kelyje turimais dokumentais ir kt. tikrinimai.

Šios bendros Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Kontrolės departamento Operatyvios kontrolės skyriaus specialistų ir Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnų priemonės metu nustatyti neatitikimai:

– patikrinimui pateikti krovinio gabenimo dokumentai neužregistruoti (i.VAZ) ir dokumentams nesuteikti elektroninių važtaraščių Nr.;

– krovinio gabenimo dokumentuose nurodyti ne visi privalomi krovinio važtaraščio rekvizitai;

– nustatytas atvejis dėl galimai nelegalaus darbo.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) visų gabenamų prekių apskaitymui jų pardavėjų ir pirkėjų buhalterinėje apskaitoje yra sukūrusi Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) Elektroninių važtaraščius posistemį (i.VAZ), skirtą važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų, jeigu šie teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti išrašyti, duomenų pateikimui mokesčių administratoriui. Šių duomenų teikimo tvarką ir atvejus detaliai reglamentuoja Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 (toliau – Taisyklės). Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis (atsižvelgiant į nustatytas išimtis), kroviniai šalies keliais gali būti gabenami tik prieš tai pateikus į i.VAZ atitinkamo važtaraščio (kito teisės aktais numatyto gabenimo dokumento) duomenis.

Kad būtų pasiekti numatytieji i.VAZ posistemio sukūrimo tikslai, būtina nuolat vykdyti patikras šalies keliuose, minimizuojant riziką, kad pervežimai gali būti atliekami nevykdant minėtos duomenų pateikimo prievolės. Todėl tokios patikros turi būti vykdomos reguliariai, pasitelkiant institucijas, turinčias įgaliojimus stabdyti transporto priemones.

Knygų ir žaidimų pasaulyje

Previous article

Policijos pareigūnas gelbėjo tvenkinyje įlūžusį vyrą

Next article

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Kriminalai