Miestas

„Žaliasis kursas – kurkime tvarią ateitį kartu“

0

Lapkričio 24 dieną Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka kvietė Rudaminos bendruomenę į seminarą „Žaliasis kursas – kurkime tvarią ateitį kartu“. Renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė bibliotekos direktorius Miroslav Voitiulevič, pabrėždamas, kaip svarbu tausoti aplinką ir diskutuoti apie tai savo bendruomenėje. Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiutė savo pranešime pristatė, kas yra Žaliasis kursas ir kaip Lietuvai sekasi judėti žaliosios ateities link. Pasak pranešėjos, Europos žaliasis kursas yra politikos iniciatyvų rinkinys, kuriuo siekiama padėti ES vykdyti žaliąją pertvarką, o galutinis tikslas – iki 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. Lietuva yra įsipareigojusi įgyvendinti Žaliąjį kursą, ir jau yra padaryta nemažai pažangos šioje srityje. Vėliau, renginio moderatorė, Soros International House direktorė, Daiva Malinauskienė dalinosi gerosios patirties pavyzdžiais, surinktais Nordplus projekto „Žalioji ateitis“ partnerių šalyse. Ji pristatė, kaip skirtingos šalys sprendžia žaliosios politikos iššūkius, pavyzdžiui, kaip skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, tausoti gamtos išteklius. Po pristatymų vyko darbas grupėse, kurios analizavo situacijas ir pristatė savo rezultatus. Renginio pabaigoje skirtingų grupių atstovai išreiškė savo nuomonę panelinės diskusijos „Kurkime tvarią ateitį jau šiandien“ metu.

Seminaras buvo sėkmingas. Jis sulaukė didelio susidomėjimo iš Rudaminos bendruomenės, ir paskatino dalyvius diskutuoti apie žaliąją politiką ir jos įgyvendinimą.

Dėkojame Rudaminos „Ryto“ gimnazijos moksleiviams ir visiems dalyviams, kurie taip aktyviai įsitraukė į diskusijas.

Dėkojame Rudaminos seniūnijai už galimybę organizuoti renginį seniūnijos patalpose.

The post „Žaliasis kursas – kurkime tvarią ateitį kartu“ appeared first on Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka.

Neblaivus vilkiko vairuotojas davė kyšį

Previous article

A. Kupčinskas: tęsiama elektroninės atpažinties efektyvinimo kontrolė

Next article

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Miestas