Miestas

TARPTAUTINIS DAILĖS KONKURSAS „MANO SVAJONIŲ ATOSTOGOS SU KNYGA RANKOJE“

0

TARPTAUTINIO DAILĖS KONKURSO

„MANO SVAJONIŲ ATOSTOGOS SU KNYGA RANKOJE“ TAISYKLĖS.

1.Tarptautinio dailės konkurso „Mano svajonių atostogos su knyga rankoje“ organizatorius yra Ščecineko valsčiaus viršaitis ir Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos direktorius.

2.  Visus organizacinius reikalus tvarko:

a) Lenkijoje: Ščecineko valsčiaus Kultūros rėmimo ir bendradarbiavimo skyrius, kurio buveinė yra adresu: Pilska g. 3, 78-400 Ščecinekas, kontaktinis telefonas: 94 37 264 49.

b) Lietuvoje: Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka, esanti adresu Gamyklos g. 20A, Rudamina, Vilniaus r.

  1. KONKURSO TIKSLAI

1.  Pagrindinis konkurso tikslas – formuoti vaikų ir jaunimo vaizduotę kuriant įvairius meno kūrinius tam tikra tema.

2.  Meninėje veikloje keliami papildomi tikslai:

a) ugdyti individualius meninius gebėjimus,

b) ugdyti estetikos jausmą ir poreikį kurti,

c) ugdyti kūrybiškumą, gebėjimą įsivaizduoti, sugalvoti ir sukurti ką nors naujo ir originalaus,

d) įžvelgti dinamiškas, temperamentingas formas,

e) lavinti vaizduotę, kūrybinį aktyvumą ir meninę raišką,

f) ugdyti įvairių dailės technikų valdymo įgūdžius.

3. Papildomas konkurso tikslas – plėtoti ir skatinti bendradarbiavimą tarp partnerių – Ščecineko valsčiaus ir Rudaminos seniūnijos:

a) susipažinti su partnerių bendruomenėmis, plėtoti bendrus interesus,

b) Ščecineko valsčiaus ir Rudaminos seniūnijos jaunimo integracija,

c) vaikų ir jaunimo kūrybiško laiko praleidimo formų tobulinimas.

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Konkursas skirtas partnerių kultūros įstaigoms, tačiau jo atviras pobūdis taip pat leidžia dalyvauti Ščecineko valsčiaus ir Rudaminos seniūnijos vaikams ir jaunimui:

a) I kategorija: 6-10 metų amžiaus,

b) II kategorija: 11-15 metų amžiaus.

2.  Konkurso tema – dailės kūrinio sukūrimas, kuriame būtų pavaizduotos Jūsų svajonių atostogos su knyga.

3.  Kūrinio forma – plokščias darbas, A3 arba A4 formato. Kūrinio atlikimo technika laisva (plakatiniai dažai, akvarelė, piešimas kreidelėmis, pieštukais, lipdukai ir t. t.). Priimami tik ant popieriaus atlikti darbai. Į stiklo paveikslus, erdvines kompozicijas, skulptūras nebus atsižvelgiama.

4. Prie kiekvieno darbo turi būti pridėta informacija su autoriaus duomenimis: vardu, pavarde, amžiaus kategorija ir mokyklos pavadinimu. Prie darbo taip pat turėtų būti pridėtas vaiko vieno iš tėvų/globėjo sutikimas dalyvauti dailės konkurse su tokia formuluote:

Sutinku, kad būtų tvarkomi mano vaiko………………………………… (vaiko vardas ir pavardė) asmens duomenys Ščecineko valsčiaus (Lenkija) ir Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos (Lietuva) organizuojamo tarptautinio dailės konkurso „Mano svajonių atostogos su knyga rankoje“ tikslais. Pareiškiu, kad mano vaiko atliktas darbas nepažeidžia kitų asmenų autorių teisių.

5.  Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip vieną darbą.

6.  Konkurso darbuose negali būti turinio, kuris yra neteisėtas, įžeidžia kieno nors orumą arba skatina elgesį, kuris paprastai laikomas amoraliu.

  1.  GALUTINIS TERMINAS, PARAIŠKŲ PATEIKIMO SĄLYGOS

1. Konkursas vyks tuo pačiu metu partnerių teritorijose.

2. Darbai pateikiami iki 2024 m. liepos 31 d. 15.00 val.

3. Konkurso dalyviai iš Rudaminos seniūnijos pristato savo darbus į Vilniaus rajono savivaldybės Centrinę biblioteką adresu: Gamyklos g. 20A, Rudamina, Vilniaus r.

4. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti 2024-08-30 interneto svetainėse: www.gminaszczecinek.pl, www.vrscb.lt ir partnerių Facebook‘o socialiniuose tinkluose.

  1. APDOVANOJIMAI

1. Darbams vertinti bus paskirta speciali komisija. Jos sprendimas galutinis ir neatšaukiamas.

2. Vertinant darbus ypatingas dėmesys bus skiriamas savarankiškumui, išradingumui, darbo indėliui, estetikai ir temos atitikimui.

3. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti prizais už 1-ąją, 2-ąją ir 3-iąją vietas kiekvienoje kategorijoje.

4. Prizus įteiks organizatoriai sutartu laiku.

V.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Kūrinio pateikimas konkursui reiškia sutikimą su taisyklėmis ir sutikimą, kad kūrinys būtų skelbiamas organizatorių interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose.

2. Esant būtinybei organizatoriai pasilieka teisę konkurso metu koreguoti taisykles ir nuostatus

Visus su konkursu susijusius neaiškumus sprendžia organizatoriai.

The post TARPTAUTINIS DAILĖS KONKURSAS „MANO SVAJONIŲ ATOSTOGOS SU KNYGA RANKOJE“ appeared first on Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka.

RRT įvertino Lietuvos pašto tinklą

Previous article

ES aplinkos ministrai pritarė Gamtos atkūrimo reglamentui, Lietuva paskelbė nacionalinį pareiškimą

Next article

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Miestas