Lietuva

Skaudi netektis daug kam – Vitalijus Karakorskis

0

Liepos 6 d. mirė žurnalistas, rašytojas, Lietuvos žurnalistų draugijos narys Vitalijus Karakoskis (1958-2024). „Šiandien į geresnį pasaulį išėjo mano tėtis Vitalijus Karakorskis. Kaip tikras Lietuvos patriotas, Vitalijus pasirinko Liepos 6 dieną“, – šeštadienį vakare velionio paskyroje paskelbė jo sūnus Danielius.

2015 m. V. Karakorskis yra gavęs LŽD skiriamą Stasio Lozoraičio premiją „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą”. Šis Lietuvos žurnalistų draugijos apdovanojimas įteiktas įvertinant tvirtą pilietinę poziciją, taip pat nuopelnus tolerancijai ir savitarpio supratimui tarp Lietuvos etninių bendrijų.

Žurnalistas buvo televizijos laidos „Menora“ autorius, Lietuvos žydų bendruomenės narys.

V. Karakorskiui buvo 66 metai.

LZD nuotr.

Lietuvos žurnalistų draugijos informacija.

 

***

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė liūdėdama praneša apie bendruomenės nario, iškilaus žurnalisto, LRT televizijos laidos apie „Menora“, pasakojančios apie žydų gyvenimą, redaktoriaus Vitalijaus Karakoskio mirtį.

Lietuvos žurnalistų sąjunga už aktyvią pilietinę poziciją ir milžinišką indėlį, skatinant toleranciją ir etninių Lietuvos bendruomenių tarpusavio supratimą, apdovanojo žurnalistą garbinga Stasio Lozoraičio premija.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky visos bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą Vitalijaus žmonai Lilijai Kopač, sūnui Danieliui, visiems artimiesiems ir pažinojusiems velionį.

***

Nacionalinio susivienijmo vicepirminnkas Vytautas Sinica
Pažiro netektys. Vakar atėjo žinia, kad mirė iškilus Lietuvos žydas, žurnalistas Vitalijus Karakorskis. Labai kuklus, kultūringas, garbingas, sąžiningas žmogus. Daugelio žurnalistams skirtų premijų laureatas. Nacionalinio susivienijimo steigėjas, norėjęs tik prisidėti prie steigimo, vėliau iš partijos pasitraukęs.
Apie tą sąžiningumą byloja epizodas. Prieš keletą metų būtent Vitalijus Karakorskis viešai iškėlė faktą, kad Berlyne diplomatinę tarnybą prieš pat karą ėjęs Kazys Škirpa suorganizavo pasus ir taip padėjo nuo prasidėjusio persekiojimo iš Trečiojo Reicho pabėgti ne vienam žydui. Istorikai, kiek man žinoma, šią jo archyvinę medžiagą ignoravo, bet mes čia ne apie Škirpą kaip galimai žydų gelbėtoją.
Mes apie Vitalijų Karakorskį, kuriam, savaime suprantama, nebuvo nei patogu, nei lengva Lietuvos žydų bendruomenės akyse kalbėti tokius dalykus. Bet tiesa visada buvo svarbesnė, kad ir kaip ją priimtų aplinkiniai. Tiesus, tad kaip taisyklė nepatogus žmogus.
Gal todėl, nors LRT televizijoje kelis dešimtmečius rengė laidas „Menora“ apie Lietuvos žydų gyvenimą ir ne tik juos, šiandien regis LRT nenuskambėjo jokia žinia ir joks nekrologas apie jo mirtį. Velniškai nesmagiai keista.
Komentare dalinuosi nuorodomis apie netektį ir drąsiuoju jo interviu. Ačiū, Vitalijau, už visus jūsų darbus.
***

Rasa  Čepaitienė, istorikė

Valstybės dieną mirė žinomas žurnalistas, tikras Lietuvos patriotas ir, kaip pats juokaudavo, “vienintelis prolietuviškas žydas” Vitalijus Karakorskis. Tai jis nesyk drįso viešai kritikuoti nefainos antilietuviškus išpuolius, tai jis surado ir paviešino informaciją apie K. Škirpos, tuometinio Lietuvos ambasadoriaus Berlyne, pagalbą išgelbstint žymų chasidų rabiną ir jo svitą.

Su Vitalijumi teko kelis kartus gyvai bendrauti. Tai buvo ilgi, neskubrūs pokalbiai pas jį namie su retos erudicijos ir informuotumo žmogumi. Apie daug ką. Būdamas kilimo iš Bobruisko, Baltarusijos, jis itin kritiškai vertino dabartinę LŽB vadovybę, turinčią tiesiogines sąsajas su sovietų kolaborantais per pirmąją okupaciją ir vėliau. Buvo tvirtas ir nepalenkiamas antikomunistas, giliai tikintis žmogus, puikiai kalbėjęs lietuviškai ir puoselėjęs litvakų atmintį.

Iš šių pokalbių labai įstrigo vienas epizodas. Vitalijus pasakojo jaunystėje turėjęs apsispręsti – įsikurti Latvijoje, ar Lietuvoje. Sprendimą Lietuvos naudai lėmė štai kas. Nuvykęs į Rygą jis rusiškai pasiklausė dviejų tarpusavyje latviškai besišnekučiuojančių praeivių, kaip rasti reikiamą gatvę. Ją parodę jie jau tęsė pokalbį rusų kalba, matyt, nematydami tame jokio skirtumo. Tačiau analogiškoje situacijoje Vilniuje du lietuviai, atsakę rusiškai, bemat grįžo prie savo kalbos. Tai Vitalijui paliko didelį įspūdį ir įskiepijo pagarbą lietuviams bei lietuvybei, mat Baltarusijoje tiek baltarusiai, tiek žydai jau buvo gerokai sovietizuoti ir rusifikuoti. To jis iki pat savo mirties ir laikėsi.

Ilsėkis ramybėje, mielas bičiuli.

***

Imantas Melianas – istorikas, draugas
Šiandien (liepos 6 d.) mirė mano senas ir geras draugas Vitalijus Karakorskis (1958). Ilgametis LTV laidų kūrėjas, Lietuvos žydų bendruomenės tarybos narys, buv. Tautinių bendrijų tarybos prie TMID pirmininkas, visų mano bičiulių draugas. Žmogus, kuris viską išmanė, ir su kuriuo buvo galima pakalbėti apie viską Pasaulyje… Sudie, mielas Drauge..
***
Donatas Valančiauskas – rašytojas, LTR laidas kartu kūręs žurnalistas, buvęs kultūros viceministras
Kai tolimą 1997-ųjų vasarą į mano kabinetą vienuose valdiškuose namuose įžengė plačiai besišypsantis akiniuotis apvaliu pilvuku, ant kurio išdidžiai kabojo brandaus raudono vyno spalvos kaklaraištis su užrašu “University of Massachusetts”, nusmelkė mintis: “išeivis, tuoj pradės perteikinėti patirtį ir prašyti paramos”. Laimei, apsirikau. Svečias sveikindamasis ištiesė ranką ir sodriu bosu prisistatė: “Vitalijus Karakorskis”.

Taip užsimezgė daugiau kaip ketvirtį amžiaus trukusi pažintis, ilgainiui virtusi kolegišku bendradarbiavimu ir draugyste. Be galo smalsus, aštraus proto, nuolat kupinas įvairiausių net pačių fantastiškiausių sumanymų ir idėjų Vitalijus buvo kolektyvo siela. Kiek kartų vėlyvą vakarą po dienos darbų jis sududendavo koridoriuje: “o dabar,- visi pas mane!” Į namus, kuriuose į šalį nustūmusi savo pačios darbus ir buities rūpesčius mūsų laukdavo tolerantiškoji Lilė.
Pastaraisiais metais jau sunkiai sirgdamas ir niekur neišeidamas jis vis paskambindavo ir, regis, tuo pačiu sodriu bosu pasiteiraudavo: “Sveikas! Kaip gyveni?” Tai buvo taip įprasta, jog atrodė, kad tęsis amžinai. Deja…

 

 

 

The post Skaudi netektis daug kam – Vitalijus Karakorskis appeared first on Kauniečiams kasdienės naujienos.

Vaikų vasaros stovykla „Atrask save“

Previous article

Prezidentas teikia Seimui denonsuoti Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų

Next article

Jums gali patikti

Dagiau iš temos: Lietuva